ATP Atelier

Arezzo- Khaki Brown

4,200 SEK

Arezzo handbag is too charming to resist, flirty and fun, with gorgeous stitching.